Bezirk Deutsch Brod Kreis Kamnitz a. d. Linde

Rohowka, GBez. Potschatek Rohovka Dorf

Rositschka bei Deschna, GBez. Rosicka u Deštné Dorf

Kamnitz a .d. Linde

Rotlhota, Gem. Jischna, GBez. Cervená Lhota Ortsteil

Kamnitz a .d. Linde

Rutow, Gem. Mnich, GBez. Rutov Ortsteil

Kamnitz a .d. Linde

Samosol, GBez. Kamnitz a .d. Samosoly Dorf

Linde

Schdiar, GBez. Kamnitz a .d. Ždár Dorf

Linde

Sdeschow, GBez. Potschatek Zdešov Dorf

Serowitz, GBez. Potschatek Žirovnice Dorf

Stillfriedsdorf, Gem. Bscheschina, Štilfrýdov Ortsteil

GBez. Kamnitz a .d. Linde

Stitna, GBez. Potschatek Štítné Dorf

Stojtschin, GBez. Potschatek Stojcín Dorf

Strana, GBez. Potschatek Stranná Dorf

Swatawa, GBez. Kamnitz a .d. Svatava Dorf

Linde

Swietze, GBez. Kamnitz a .d. Svetce Dorf

Linde

Temnitz, GBez. Kamnitz a .d. Temice Dorf

Linde

Tschastrow, GBez. Kamnitz a .d. Castrov Dorf

Linde

Tschejkow, GBez. Potschatek Cejkov Dorf

Tschernow, GBez. Potschatek Cernov Dorf

Tschernowitz, GBez. Kamnitz a Cernovice Dorf

.d. Linde

Turowka, GBez. Potschatek Turovka Dorf

Vtschelnitz, GBez. Kamnitz a .d. Vcelnice Dorf

Linde

Watzkow, Gem. Tschernowitz, Vackov Ortsteil

GBez. Kamnitz a .d. Linde

Wessela, GBez. Potschatek Veselá Dorf

Dienstag, 10. Juni Deutsch Brod - Kamnitz a. d. Linde
Erster Vorheriger Nächster Letzter