Bezirk Kremsier Kreis Wallachisch-Meserizsch

Kleinlhota, GBez. Wallachisch Malá Lhota Dorf

Meseritsch

Kojetein, GBez. Wallachisch Kojetín Dorf

Meseritsch

Komarowitz, GBez. Wallachisch Komárovice Dorf

Meseritsch

Krasna an der Betschwa, Gem. Krásno nad Becvou Ortsteil

Wallachisch Meseritsch, GBez.

Wallachisch Meseritsch

Kriwy, GBez. Wallachisch Krivé Dorf

Meseritsch

Kunowitz, GBez. Wallachisch Kunovice Dorf

Meseritsch

Laas, GBez. Wallachisch Lázy Dorf

Meseritsch

Lhota an der Betschwa, GBez. Lhota nad Becvou Dorf

Wallachisch Meseritsch

Lhota bei Chorin, GBez. Lhota u Choryne Dorf

Wallachisch Meseritsch

Löschna, GBez. Wallachisch Lešná Dorf

Meseritsch

Mittelbetschwa, GBez. Rosenau Prostrední Becva Dorf

Murk, GBez. Wallachisch Morkov Dorf

Meseritsch

Niemetitz, GBez. Wallachisch Nemetice Dorf

Meseritsch

Oberbetschwa, GBez. Rosenau Horní Becva Dorf

Osnitz, GBez. Wallachisch Ozníce Dorf

Meseritsch

Palzendorf, GBez. Wallachisch Palacov Dorf

Meseritsch

Perna, GBez. Wallachisch Perná Dorf

Meseritsch

Peterkowitz, GBez. Wallachisch Petrkovice Dorf

Meseritsch

Podol, GBez. Wallachisch Podolí Dorf

Meseritsch

Politschen, GBez. Wallachisch Policná Dorf

Meseritsch

Dienstag, 10. Juni Kremsier - Wallachisch-Meserizs
Erster Vorheriger Nächster Letzter