Bezirk Klattau Kreis Strakonitz

Katowitz, GBez. Strakonitz Katovice Dorf

Kbelnitz, GBez. Strakonitz Kbelnice Dorf

Keinitz, GBez. Horaschdowitz Kejnice Dorf

Kieselhof, GBez. Wolin Ckyne Dorf

Kladrub, GBez. Horaschdowitz Kladruby Dorf

Kleinaujest, GBez. Horaschdowitz Hlíneny Újezd Dorf

Kleindreschin, GBez. Wolin Drešínek Dorf

Kleinheid, GBez. Horaschdowitz Malý Bor Dorf

Kleinhitschitz, Gem. Bojanowitz, Malé Hydcice Ortsteil

GBez. Horaschdowitz

Kleinturna, GBez. Strakonitz Malá Turná Dorf

Kleinzdikau, GBez. Wolin Zdíkovec Dorf

Klinowitz, GBez. Strakonitz Klínovice Dorf

Köllne, GBez. Wolin Vcelná pod Boubínem Dorf

Komschin, GBez. Horaschdowitz Komušin Dorf

Koslau, GBez. Horaschdowitz Kozlov Dorf

Kosmo, Gem. Huschitz, GBez. Kosmo Ortsteil

Wolin

Kottaun, GBez. Horaschdowitz Kotoun Dorf

Kotzlau, GBez. Strakonitz Koclov Dorf

Kowanin, gem. Salesl, GBez. Kovanin Ortsteil

Wolin

Kraschtowitz, GBez. Strakonitz Chrašt'ovice Dorf

Krasilau, GBez. Wolin Kraselov Dorf

Kreinitz, GBez. Strakonitz Krejnice Dorf

Krume, GBez. Wolin Strídka Dorf

Kruschlau, Gem. Nahorschan, Krušlov Ortsteil

GBez. Wolin

Kurschiman, GBez. Strakonitz Kurimany Dorf

Kwaschnowitz, GBez. Kvášnovice Dorf

Horaschdowitz

Kwaskowitz, GBez. Strakonitz Kváskovice Dorf

Kwaskowitz, GBez. Wolin Kvaskovice Dorf

Dienstag, 10. Juni Klattau - Strakonitz
Erster Vorheriger Nächster Letzter